despre

CINE ESTE ROSERV GREEN ENERGY

Noi deținem unitatea de rafinăre a țițeiului din Onești (fosta RAFO) unde am inițiat un program de investiții pentru conversia acestui mare obiectiv industrial într-o unitate de producție și servicii pentru produsele energetice de pe piața din România.

Rafinăria noastră, una dintre cele mai mari rafinării din România (fosta Rafo Onesti), cu o capacitate instalată de 3,5 milioane tone/an de țiței, este situată în nord-estul României, aproape de granița cu Moldova și Ucraina. Rafinăria este situată pe platforma industrială petrochimică a orașului Onești, deoarece în anii 80 a fost cel mai mare complex petrochimic din Europa de Est.

În ultimii ani, rafinăria a fost închisă temporar pentru a realiza programul de investiții de modernizare/retehnologizare. Condițiile actuale ale industriei de rafinare a petrolului pentru producția de combustibil ne-au condus la inițierea unui program de investiții pentru transformarea/modernizarea unității de rafinare în direcția producerii de energie regenerabilă, hidrogen, biocombustibili și eteri.

ROSERV GREEN ENERGY - localizare, zone învecinate și infrastructură

  • Locul este la aproximativ 3 km de municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Orașul Onești este situat la o altitudine medie de 210 m, în partea de est a României, într-o depresiune de la confluența râurilor Trotus - Oituz - Tazlău - Cașin, în Munții Carpați Orientali. Populația orașului este de 53.000 de locuitori, iar orașul servește și zonele învecinate, ajungând la cca. 110.000 de locuitori.
  • Zona totală deținută de ROSERV GREEN ENERGY este de 295 ha.
  • Unitatea este amplasată pe platforma industrială Borzești, pe malul drept al râului Trotuș, învecinându-se la Nord cu - fostul combinat Carom, la Sud cu - CET1 Borzești (termocentrala), la Est cu - râul Trotuș, la Vest cu - strada Industriilor.
  • Suntem interconectați la Drumul Național și Căile Ferate Naționale, rețeaua noastră de cale ferata este de 36 km.
  • Stația electrică de 400/220/110 kV Gutinaș, situată în partea de sud a municipiului Onești, reprezintă unul dintre cele mai importante noduri energetice din Sistemul Energetic Național (SEN) și este principala „poartă energetică” a Moldovei.
  • Stația de comprimare a gazului Onești, include nodul tehnologic Onești, cu o capacitate instalată de 9,14 MW, 2 compresoare de câte 4,57 MW fiecare, unul activ și unul de rezervă.
  • ROSERV GREEN ENERGY este interconectată cu ambele sisteme : Sistemul Energetic National (SEN ) și Sistemul National de Transport gaze naturale (SNT).